NTC Thermistor

NTC Disk thermistor

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 692회 작성일 21-10-06 13:51

본문

시리즈명 : NTC Disk thermistor

제품명 : NTC thermistor

제품상태 : 생산중

Contact : 전동국

첨부파일

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

하단로고 경기도 안양시 동안구 시민대로 365번길 39 동일테크노타운 B동 225호
TEL : 031-422-9568  |  FAX :031-425-6475 | 전동국 : 010-2248-0340  |  E-mail : sinxio@naver.com
Copyright (주)삼경세라믹 All Rights Reserved.